M-IntU - Internationella Utskottet


MINTU.png Genom att informera om utlandsstudier, anordna språkutbyte tillsammans med andra sektioner samt ta hand om, både de svenska och internationella, masterstudenterna på sektionen jobbar det Internationella utskottet för att vidga allas vyer. Utskottet fungerar som kontakt till de som är utomlands och arbetar för att alla ska få ut så mycket som möjligt utav sina utlandsstudier.


Kontakt: m-intu@maskinteknologsektionen.se