Sektionsdokument


Nedan finner du sektionens styrdokument.

 Stadgar giltig från 2019-01-30

 Reglemente giltig från 2019-04-03

 

Nedan finner du sektionens miljöpolicy:

Icon M-sektionens Miljöpolicy.pdf (113,8 kB)

 

Nedan finner du mötesprotokoll från sektionsmöten:

Vårmöte 2019

Vintermöte 2019

Höstmöte 2018

Vårmöte 2018

Vintermöte 2018

Höstmöte 2017

 

Nedan finner du mötesprotokoll från beslutsmöten:

2019-04-29

2019-02-26

2018-12-03

2018-08-28

2018-05-09